Hallinto

Yksityiset vesialueet voivat olla pelkästään yhteen kiinteistöön kuuluvia tai useammin, yhteisiä eli useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvia. Yhteinen alue on kiinteistörekisteriin merkitty yksikkö, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön. Tilojen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Osuuksien suuruudet ilmenevät tilan kiinteistörekisteriotteesta tai yhteisen alueen osakasluettelosta. Yhteisalueen osakasluettelosta puolestaan ilmenevät kaikki osakaskiinteistöt. Yhteisen vesialueen osakkaita ovat ne henkilöt, jotka omistavat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen.

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muidenkin asioiden hoidosta. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä aluetta koskevista asioista samalla tavalla kuin kiinteistön omistaja päättää omasta kiinteistöstään.

Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous, joka pidetään vuosittain huhtikuussa. Muina aikoina asioita hoitaa Hoitokunta, joka valitaan Osakaskunnan kokouksessa.

Hoitokunta 2023:

Puheenjohtaja: Ensio Hänninen
Varapuheenjohtaja: Pertti Liukkonen
Sihteeri ja Taloudenhoito: Timo Pekonen
Muut hoitokunnan jäsenet: Asko Laitinen, Markku Nykänen, Timo Viinikainen