Pyhäjärven osakaskunnan vesialueet

Yhteinen vesialue, kiinteistötunnus: 578-876-30-1. Osakaskunnan vesialueet on merkitty karttoihin ko. tunnuksella, katso esimerkiksi Kansalaisen karttapaikasta.

Pyhäjärven osakaskunnan osakkaat ovat myös osakkaina Kyyveden osakaskunnassa, kts. Kyyveden osakaskunta, https://www.kyyvedenosakaskunta.fi/.
Kun kalastat Kyyvedellä hanki omat merkit Kyyveteen, kts. https://www.kyyvedenosakaskunta.fi/kalastus/lupamyynti/.

Yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Pyhäjärvessä, Venetekemässä, Iso-Kaatluomassa, Kivisessä, Loukeessa(+ joet), Iso-Perkaissa, Pieni-Kaatluomassa, Lapinlammessa, Akkolammessa, Iso-Ristisessä, Petäjälammessa, Jouteessa, Mäkilammessa, Hakolammessa, Niemisessä, Kuusijärvessä, Heikanlammessa, Suolammessa, Surmalammessa, Särkilammessa, Vehkalammessa, Lammusjoessa, Kivijärvenjoessa, Pieni-Ristisessä, Luode-Luokissa, Keski-Rehussa, Jokijärvessä, Kuosmalanlammessa, Huoripojanlammessa, Mustalammessa(Taavetin lampi), Kalliolammessa, Sairunlammessa, Hepolammessa, Pohjalammessa, Nimetömässä, Keltalammessa, Niementyvilammessa ja Itä-Luokissa.