Pyhäjärven osakaskunnan vesialueet

Yhteinen vesialue, kiinteistötunnus: 578-876-30-1. Osakaskunnan vesialueet on merkitty karttoihin ko. tunnuksella, katso esimerkiksi Kansalaisen karttapaikasta. Alueen sisällä on muutamia pieniä lampia jotka ovat yksitystä vesialuetta.

Pyhäjärven osakaskunnan osakkaat ovat myös osakkaina Kyyveden osakaskunnassa, kts. Kyyveden osakaskunta, https://www.kyyvedenosakaskunta.fi/

Kun kalastat Kyyvedellä hanki omat merkit Kyyveteen, kts. https://www.kyyvedenosakaskunta.fi/kalastus/lupamyynti/

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Pyhäjärvessä, Lammusjoessa, Venetekemässä, Iso-Kaatluomassa, Kivisessä, Loukeessa(+ joet), Iso-Perkaissa, Pieni-Kaatluomassa, Iso-Ristisessä, Pieni-Ristisessä, Jouteessa, Akkolammessa, Mäkilammessa, Hakolammessa, Heikanlammessa, Suolammessa, Surmalammessa, Petäjälammessa, Särkilammessa, Niemisessä, Kuusijärvessä, 
Lapinlammessa, Vehkalammessa, Mustalammessa (Taavetin lampi), Kivijärvenjoessa, Jokijärvessä, Kuosmalanlammessa, Huoripojanlammessa, Kalliolammessa, Sairunlammessa, Hepolammessa, Pohjalammessa, Nimetömässä, Keltalammessa, Niementyvilammessa, Keski-Rehussa, Luode-Luokissa ja Itä-Luokissa.

  • Radan eteläpuoli